arxasınca

arxasınca
z. Bilavasitə dalınca, ardınca. Ayı Dursunu görüncə arxasınca düşür. Dursun qaçır, ayı qovur. A. Ş.. Qoşun keçib getdi. Arxasınca da bir sürü uşaq və gözüyaşlı qadınlar toz qopararaq yüyürdü. Ç.. Uşaqların marağı daha da artdı və onun <Əsədin> arxasınca gedib, yavaşca qapının çatlağından baxmağa başladılar. B. T..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • mütətəbbe’ — ə. arxasınca düşüb araşdıran; yoxlayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütəaqib — sif. <ər.> 1. Bir birinin arxasınca gələn, bir birini təqib edən. 2. Dalısınca, arxasınca, ondan sonra. <Ərən:> Bunu mütəaqib gözəl üzlü, qəvi əndamlı gənc bir oğlan da gəldi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yedək — is. 1. Heyvanı çəkib arxasınca aparmaq üçün boynuna və ya boyunduruğuna bağlanan ip. İnəyi yedəyindən tutub çəkmək. – Hacı Rüstəm gəlib cəddinin payını istədi. Köç əhli etina eləmədi. Atının yedəyindən tutub, alaçıqları bir bir gəzdi. Ə. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • örü — (İmişli) sürünün arxasınca aparılan yatacaq və azuqə. – Örü uzaxda gedermiş, qoyun çatermış obıya …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dümdar — f. ordunun arxasınca gəlib arxa tərəfi mühafizə edən hissə; aryerqard …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iqtifa’ — ə. 1) arxasınca getmə, ardına düşmə, təqib etmə; 2) təqlid etmə, yamsılama …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəaqibən — ə. ardınca, arxasınca, izi ilə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tabe’ — ə. 1) itaət edən, tabe olan; 2) aid olan; 3) birinin arxasınca gedən ə. mətbəədə çap edən, nəşr edən; çapçı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tə’qib — ə. 1) ardınca düşmə, arxasınca getmə; izləmə, güdmə; 2) bir işin ardını davam etdirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”